UAB „NS Trading“ planuojamos vėjo elektrinės Raseinių r. statybos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

12/14/2021

 UAB "NS Trading" planuojamos vėjo elektrinės Raseinių r. sav., Raseinių sen., Gabšių kaime statybos  poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas; Planuojama pastatyti vieną vėjo Enercon E66 arba Enercon E70, kurios stiebo aukštis nuo 65 m iki 85 m, rotoriaus diametras 70 m arba 71 m, bendras konstrukcijos aukštis siektų nuo 100 iki 120,5 m, instaliuota galia 1,8 MW arba 2,3 MW. Vėjo elektrinės galia bus apribota iki 499 KW, nepriklausomai nuo to, kuris modelis bus statomas.

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2022 m. 06-02 d. iki 06-15 d. Raseinių seniūnijoje (Maironio g. 38, Raseinių m.) seniūnijos darbo metu ir ataskaitos rengėjo MB „Verslo piemenys“ internetinėje svetainėje www.poveikis.lt.

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2022 m. birželio 15 d. 17.00 val. adresu: Maironio g. 38, Raseinių m., 60151 Raseinių r. sav./arba Prisijungti čia.

Nesuveikus nuorodai: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzRhMTZkNDAtZTFmOS00ZmIyLWIzMWMtNGVkOWYxZjYxMjk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d91d5b65-9d38-4908-9bd1-ebc28a01cade%22%2c%22Oid%22%3a%2298edc55f-f547-439b-9406-aa9180f38f9f%22%7d

Ataskaita: Čia

Protokolas: Čia