UAB „Atliekų rūšiavimo centras“

Parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita.

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ (304156633), P. Žvirkos g. 8, Vilnius, tel. +370 600 70440 el. p. info@atliekucentras.lt. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – MB „Verslo piemenys“ (304927495), Šilėnų kel. 22, Vilniaus r. tel. 8 628 88 482 el. p. verslui@poveikis.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – esama atliekų tvarkymo veikla. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – P. Žvirkos g. 8, Vilnius. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – šiuo metu įmonėje tvarkomos įvairios nepavojingos atliekos. Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ P. Žvirkos g. 8, Vilnius (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.poveikis.lt/ ir Naujininkų seniūnijoje Dariaus ir Girėno g. 11, Vilniuje, seniūnijos darbo metu. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2020 m. sausio 10 d. 18:00 val. Vilniaus Salininkų gimnazija, renginių salėje, Vaikų g. 16, Vilnius. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. arba elektroniniu paštu verslui@poveikis.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676 el. p. vilnius@nvsc.lt. 2019 m. gruodžio 23 d. 19 val. susipažinimas atšaukiamas.

Pridėtas viešo susipažinimo protokolas.

Projekto dokumentas (-ai):
Viešo supažindinimo protokolas
PVSV protokolas