UAB „SAMSONAS“ esamos skerdyklos rekonstrukcija, įrengiant mėsos išpjaustymo cechą, naujai projektuojamas gamybos ir sandėliavimo pastatai su visa reikalinga infrastruktūra.

2/9/2024

       Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „SAMSONAS“, adresas: Europos pr. 38, LT 46369 Kaunas. Įmonės kodas: 133140587. Tel. (8 37) 490670. el. paštas: ofisas@samsonas.lt .

      Ataskaitos rengėjo duomenys: MB „Verslo piemenys“ įm.k. 304927495, Vilniaus r. +370 6288 8482. el. paštas: verslui@poveikis.lt.

      PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vykdoma ir planuojama vykdyti veikla – gyvulių skerdimas, mėsos išpjaustymas ir fasavimas. Sodų g. 23 Vilkeliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. Planuojama esamos skerdyklos rekonstrukcija, įrengiant mėsos išpjaustymo cechą (naujai projektuojamas gamybos ir sandėliavimo pastatai). Planuojamos rekonstrukcijos metu ketinama pastatyti statinius su visai jų sklandžiai veiklai reikalingą infrastruktūrą. PŪV veiklos metu į aplinkos orą iš taršos šaltinių išsiskiriantys teršalų kiekiai yra labai nedideli ir vietovės aplinkos oro kokybę įtakos nežymiai. Sklypo, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla - komercinės paskirties objektų teritorijos. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas apie 2,54 ha.

      Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2024-02-09 d. iki 2024-02-26 d. Šakių seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 10/ Vytauto g. 12, LT-71120 Šakiai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Taip pat ataskaitos rengėjo MB „Verslo piemenys“ internetinėje svetainėje www.poveikis.lt.

     Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2024 m. vasario 26 d. 17.00 val. Šakių seniūnijos salėje Bažnyčios g. 10/ Vytauto g. 12, Šakiai.

       Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui MB „Verslo piemenys“ el. paštas: verslui@poveikis.lt.

       Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas, adresas: A. Valaičio g. 2, Marijampolė (8 343) 53 332 el. paštas: marijampole@nvsc.lt

Ataskaita Cia