Skysto deguonies ir skysto azoto gamybos įrenginiai

Sėkmingai įgyvendintas projektas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „AGA“ (110178963), Didlaukio g. 69, 08300 Vilnius Tel. (8 5) 278 7787 El. p. administracija@lt.aga.com. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – MB „Verslo piemenys“ (304927495), Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r. tel. 8 628 88 482 el. p. verslui@poveikis.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – skysto deguonies ir skysto azoto gamybos įrenginiai. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Vakarų g. 7, Kėdainiai. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „AGA“ sklype, esančiame Kėdainių laisvosios ekonominės zonos teritorijoje Vakarų g. 7 planuoja vykdyti skysto deguonies ir skysto azoto gamybos veiklą. Susipažinti su PVSV ataskaita per 10 darbo dienų nuo skelbimo dienos galima UAB „AGA“ Didlaukio g. 69, Vilnius (I–V 8.00–17.00 val.), interneto svetainėje adresu http://www.poveikis.lt/ ir Kėdainių miesto seniūnijoje, S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiuose, seniūnijos darbo metu. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2019 m. rugsėjo 9 d. 17:00 val. Kėdainių miesto seniūnijoje, S. Jaugelio Telegos g. 2, Kėdainiuose, 3 aukšte. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. arba elektroniniu paštu verslui@poveikis.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno departamentas, K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.