Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Kertex energija“

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – bioskaidžių atliekų kompostavimas.

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Kertex energija“ (302794893), Šeškinės Sodų g. 2, LT-08343 Vilnius. Tel. +370 685 86933, el. p. info@kertexenergija.lt. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – MB „Verslo piemenys“ (304927495), Šilėnų kel. 22, Vilniaus r. tel. 8 628 88 482, el. p. verslui@poveikis.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – bioskaidžių atliekų kompostavimas. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Tirkšlių g. 115, 117, 119, Bružų k. Tirkšlių sen., Mažeikių r. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB „Kertex energija“ planuoja vykdyti bioskaidžių atliekų kompostavimo veiklą. Numatoma, kad bus pagaminama 3000 t komposto per metus. Susipažinti su PVSV ataskaita galima UAB „Kertex energija“ Kalvarijų g. 143, Vilnius, interneto svetainėje adresu http://www.poveikis.lt/ ir Tirkšlių seniūnijoje S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Tirkšliai, Mažeikių r. seniūnijos darbo metu. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2020 m. kovo 4 d. 17:00 val. Tirkšlių seniūnijoje S. Dariaus ir S. Girėno g. 24, Tirkšliai, Mažeikių r. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. arba elektroniniu paštu verslui@poveikis.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel. (8 444) 47 276 el. p. telsiai@nvsc.lt.

Projekto dokumentas (-ai):
Viešo supažindinimo protokolas
PVSV protokolas
Lydraštis NVSC