UAB "Geras baldų fabrikas" planuoja vykdyti gamybos ir sandėliavimo pastato statybą ir eksplotavimą

2021-08-16 1 min read

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „Geras baldų fabrikas“ įm.k. 304458304, Fredos g. 2, Biruliškės, LT-54469 Kauno r. Tel. 8 614 77 577, el.paštas:  info1@freda.lt.

Ataskaitos rengėjo duomenys: MB „Verslo piemenys“ įm.k.304927495, Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., LT-14206 Vilniaus r. +370 6288 8482. el. paštas: verslui@poveikis.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): gamybos ir sandėliavimo paskirties pastato Veterinarų g. 32, 34, 34A ir 34B, Biruliškių k. Kauno rajone statyba ir eksploatavimas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. Naujai projektuojamame gamybos/sandėliavimo paskirties pastate Karmėlavos sen., Biruliškių k., Kauno LEZ teritorijoje, tarp Veterinarų ir Inovacijų bei Pastoties gatvių, bus vykdoma baldų gamyba, žaliavų bei prekių perkrovimas ir sandėliavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas; Baldų gamybos ir sandėliavimo pastate bus vykdoma kietų korpusinių baldų gamyba. Baldų gamybos procesuose pagrindinė naudojama žaliava yra medienos drožlių plokštės (toliau – MDP) bei medienos plaušo plokštės (toliau – MDF). MDP sudarys 93 proc., o MDF 7 proc. bendro sunaudojamos plokštės kiekio. Kitos baldų gamybos procesuose naudojamos žaliavos - ABS briaunos (iš pramoninio kopolimero akrilnitrilbutadienstirolo), klijai lydalai ir apdailos medžiagos. ABS nuo PVC skiriasi tuo, kad ABS plastmasė savo sudėtyje neturi chloro.

 Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2021 m. 08-17 d. iki 08-30 d. Karmėlavos seniūnijoje (Vilniaus g. 65A, Kauno r.) seniūnijos darbo metu ir ataskaitos rengėjo MB „Verslo piemenys“ internetinėje svetainėje www.poveikis.lt.

 Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2021 m. rugpjūčio 31 d. 17.00 val. adresu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg5OGE0ZDQtZDRlOC00YmUwLTk0ZDktYjFkYTdiYjVhOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d91d5b65-9d38-4908-9bd1-ebc28a01cade%22%2c%22Oid%22%3a%2298edc55f-f547-439b-9406-aa9180f38f9f%22%7d

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos rengėjui MB „Verslo piemenys“ el. paštas: verslui@poveikis.lt.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, adresas: K.Petrausko g. 24,Kaunas, (8 37) 331683 el. paštas. kaunas@nvsc.lt

Parengta ataskaita: spausti čia.

Protokolas: spausti čia


MB „Verslo Piemenys”


© 2020 Verslo Piemenys. Visos teisės saugomos