Modernaus 300 vietų melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statyba

Sėkmingai įgyvendintas projektas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Biržų r. Kirdonių žemės ūkio bendrovė (154780537), Kirdonių k., Biržų r., LT-41371, tel. 8 450 50216, el. p. kirdonys@gmail.com

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – modernaus 300 vietų melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statyba.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Plento g. 36A, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų rajone.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – vykdomos veiklos modernizavimas, įrengiant šiuolaikišką automatizuotą karvidę. Numatyta pastatyti šalto tipo 300 vietų melžiamų karvių boksinę karvidę su karuselės tipo aukšto produktyvumo melžimo aikštele.