Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Somlita“

Įmonė planuoja modernizuoti gamybos procesą.

Pranešimas pie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – UAB „Somlita“ (122903266), J. Matulaičio a. 5, Vilnius, tel. 8 5 2302443, el. p. info@somlita.lt. Planuojamos ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas – MB „Verslo piemenys“ (304927495), Šilėnų kel. 22, Vilniaus r. tel. 8 628 88 482, el. p. verslui@poveikis.lt. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – polietileno atliekų perdirbimo ir plėvelės gamybos proceso modernizacija. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Riešės g. 2, Avižienių sen., Vilniaus r. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – UAB ,,Somlita“ gamina polietileno plėvelę ir perdirba polietileno atliekas. Įmonė planuoja modernizuoti gamybos procesą. Susipažinti su PVSV ataskaita nuo 2020 01 22 galima UAB „Somlita“ Riešės g. 4, Avižienių sen., Vilniaus r., interneto svetainėje adresu http://www.poveikis.lt/ ir Avižienių seniūnijoje Sudervės g. 9, Avižienių k. Vilniaus r., seniūnijos darbo metu. Viešas visuomenės supažindinimas su poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita įvyks 2020 m. vasario 5 d. 17:00 val. Avižienių seniūnijoje Sudervės g. 9, Avižienių k. Vilniaus r. Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos iki viešo supažindinimo su ataskaita galima teikti raštu adresu Šilėnų kel. 22, Mozūriškių k., Zujūnų sen. arba elektroniniu paštu verslui@poveikis.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676 el. p. vilnius@nvsc.lt.

Projekto dokumentas (-ai):
Viešo supažindinimo protokolas
PVSV protokolas
Lydraštis NVSC