UAB „Gelmesta“ vykdo ir planuoja vykdyti nepavojingų atliekų bei nepavojingų statybinių atliekų perdirbimą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „Gelmesta“ įm.k. 281324460, Statybininkų g. 1B, Vievis, LT-21389 Elektrėnai tel./faks  +370 528 26273, el.paštas: info@gelmesta.lt

Ataskaitos rengėjo duomenys: MB „Verslo piemenys“ įm.k.304927495,LT-14206 Vilniaus r. +370 6288 8482. el. paštas: verslui@poveikis.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas); UAB ,,Gelmesta“ planuojamos ūkinės veiklos, Statybininkų g. 1, Vievis ,Elektrėnų sav. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas; UAB „Gelmesa“ vykdo ir planuoja vykdyti nepavojingų atliekų bei nepavojingų statybinių atliekų perdirbimą Statybininkų g. 1 Vievis, Elektrėnų sav. PŪV metu bus vykdomas nepavojingų atliekų panaudojimas:

· Susmulkinti naudotą betoną ir gautą skaldą panaudoti betono gamyboje;

· Susmulkinti stiklo atliekas ir naudoti betono gamyboje;

· Suspausti ir granuliuoti popieriaus ir kartono atliekas ir gauti granules;

· Susmulkinti medienos atliekas, medinės pakuotę ir gauti skiedras;

· Susmulkinti plastiko( polistireno) atliekas ir panaudoti polistireno blokelių ir plokščių gamybai.

PŪV zonos gretimybėse vyrauja pramonės ir sandėliavimo objektų statybos bei rytinėje pusėje – gyvenamieji namai. PŪV sąlygojama tarša neviršys ribinių verčių UAB „Gelmesta“ sklypo ribose.