UAB „SAMSONAS“ esamos skerdyklos rekonstrukcija, įrengiant mėsos išpjaustymo cechą, naujai projektuojamas gamybos ir sandėliavimo pastatai su visa reikalinga infrastruktūra.

2/9/2024

       Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „SAMSONAS“.

      Ataskaitos rengėjo duomenys: MB „Verslo piemenys“ įm.k. 304927495, Vilniaus r. +370 6288 8482. el. paštas: verslui@poveikis.lt.

      PŪV pavadinimas, vieta (adresas): Vykdoma ir planuojama vykdyti veikla – gyvulių skerdimas, mėsos išpjaustymas ir fasavimas. Sodų g. 23 Vilkeliškių k., Šakių sen., Šakių r. sav. Planuojama esamos skerdyklos rekonstrukcija, įrengiant mėsos išpjaustymo cechą (naujai projektuojamas gamybos ir sandėliavimo pastatai). Planuojamos rekonstrukcijos metu ketinama pastatyti statinius su visai jų sklandžiai veiklai reikalingą infrastruktūrą. PŪV veiklos metu į aplinkos orą iš taršos šaltinių išsiskiriantys teršalų kiekiai yra labai nedideli ir vietovės aplinkos oro kokybę įtakos nežymiai. Sklypo, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla - komercinės paskirties objektų teritorijos. Siūlomos sanitarinės apsaugos zonos plotas apie 2,54 ha.